تشکیل جلسه مقدماتی جهت برگزاری نمایشگاه روستایی عرضه فرش و مبلمان و وسایل خانگی در 5 روستای بخش مرکزی مهاباد

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز چهارشنبه 2 مرداد ماه سال 98

جلسه مقدماتی جهت برگزاری نمایشگاه روستایی عرضه فرش و مبلمان و وسایل خانگی در5 روستای بخش مرکزی با حضور دهیاران و شورای اسلامی 5 روستا و سرمایه گذار و مسئول برگزاری نمایشگاه برگزار گردید.

این نمایشگاه به منظور ارائه تولیدات ملی در سطح روستاهای بخش مرکزی و با شرایط بسیار ویژه در جهت حمایت از معیشت خانواده های روستایی در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری طبق هماهنگی های بعمل آمده برگزار خواهد گردید.