84 درصد جمعیت روستایی شهرستان مهاباد از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند

بهره مندی 84 درصد روستاییان شهرستان مهاباد از آب آشامیدنی سالم

بهره مندی 84 درصد روستاییان شهرستان مهاباد از آب آشامیدنی سالم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی مهاباد گفت: ۵۹ هزار و ۳۲۴ هزار نفر از ساکنان روستاهای بخش مرکزی و خلیفان این شهرستان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند که حدود 84 درصد جمعیت روستایی را شامل می شود.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی مهاباد همچنین از اجرای طرح آبرسانی به روستاهای این شهرستان با اعتبار اولیه 70 میلیارد ریال خبر داد و گفت: مطالعات آبرسانی به ۱۴۱ روستا از توابع بخش مرکزی و خلیفان از طریق تصفیه خانه قدیمی مهاباد به اتمام رسیده است.

۱۵ هزار و ۴۰۰ خانوار از جمعیت روستایی شهرستان مهاباد از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.

# نظر : 0