جلسه کمیته بازدید و تصویب و بازنگری طرح هادی روستاهای بخش مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : امروز مورخ 1399/06/11 جلسه کمیته بازدید و تصویب و بازنگری طرح هادی روستاهای یوسفکند، کلیجه و حاجی خوش از توابع بخش مرکزی شهرستان مهاباد با حضور مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی ،بخشدار مرکزی مهاباد ، نمایندگان استانداری ، دهیاران و شوراهای روستاهای مذکور و جمعی از نمایندگان ادارات دعوت شده در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.