جان باختن یک نفر در مهاباد بر اثر صاعقه

جان باختن یک نفر در مهاباد بر اثر صاعقه
صاعقه در بخش خلیفان مهاباد قربانی گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد ،جمال اکوان دهیار روستای شهروز گفت :این حادثه عصر دیروز در روستای شهرزور روی داد.

 اکوان در ادامه گفت :فرد جان باخته  در حالی که  از  گاوهایی که در حال چرا بودند نگهداری میکرد دچار این حادثه شد .
.
جمال اکوان افزود:این فرد پنجاه ساله ،متاهل و دارای سه فرزند است
این اولین قربانی صاعقه در سالجاری در خلیفان است.

# نظر : 0