گزارش تصویری سفر دکتر امیری ، معاون پارلمانی ریاست جمهوری و هیئت همراه به شهرستان مهاباد (1)