اطلاعیه

اطلاعیه

برابر اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا اصناف کل کشور و پروتوکول های وزارت بهداشت و ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا شهرستان مهاباد:

فعالیت‌های صنفی که از بدو شروع بحران بیماری کرونا بدلیل شرایط محیطی و تجمع جمعیت در آن واحدها فعالیت‌های پرخطر اعلام و تعطیل شده‌اند تا اعلام عادی شدن شرایط از طرف وزارت بهداشت کماکان تعطیل اعلام می‌گردد

براساس اعلام وزارت بهداشت فعالیت‌های پرخطر برای شیوع کرونا در حوزه اصناف، مجتمع های تجاری و کلیه بازارهی مسقف از جمله بازار ساحلی(تاناکورا)، بازارچه عمده فروشی تاناکورا، پاساژهای تجاری نور، اصغری، بغدادی ،سردار و دیگر پاساژها، محله سربرداش و اطراف آن، بازار کوچه حاج احمد، سرای کریم خان، سرای شافعی و دیگر بازارهای مسقف مرکز شهر و تمامی اصناف بجز واحد های صنفی ذکر شده در اطلاعیه شماره یک ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا شهرستان مهاباد کماکان تعطیل اعلام می گردد

# نظر : 0