حضور بخشداران مرکزی مهاباد، اشنویه، خوی، ایواوغلی خوی و معاون دفتر امور روستایی استانداری آذر بایجان غربی در معیت بخشدار مرکزی شهرستان تفت در روستای هدف گردشگری اسلامیه

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد، روزپنجشنبه  مورخه 12 اردیبهشت سال 98 بخشداران بخش مرکزی مهاباد، اشنویه، خوی، ایواواوغلی خوی و معاون دفتر امور روستایی استانداری آذر بایجان غربی در معیت بخشدار مرکزی شهرستان تفت در روستای هدف گردشگری اسلامیه حضور یافتند.