دیدار مدیر کل بانک رسالت استان آذربایجان غربی با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد

دیدار مدیر کل بانک رسالت استان آذربایجان غربی با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد
دیدار مدیر کل بانک رسالت استان آذربایجان غربی با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه 11 خرداد 1398 مدیر کل بانک رسالت استان آذربایجان غربی با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد دیدار وپیرامون آخرین وضعیت بانک رسالت شهرستان به بحث وگفتگو پرداختند.