بهره برداری از طرح های آبخیز داری در روستاهای محمودآباد و دول بهار

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز یکشنبه مورخه 19 اسفندماه 97 در پنجمین روز از هفته منابع طبیعی بهره برداری از طرح های آبخیز داری در روستاهای محمودآباد ودول بهار با حضور بخشدار خلیفان و رئیس منابع طبیعی وشهرستان مهاباد آغاز گردید.پاتو رئیس منابع طبیعی مهاباد در این مراسم گفت:امروز طرحهای آبخیز داری و بذر پاشی با اعتبار 540 میلیون تومان و برای حفظ منابع طیبعی به بهره برداری رسیدند. همچنین به اهالی این روستاهای آبگرمکن های خورشیدی اهداء گردید.