برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان مهاباد

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : مورخه 1399/04/01 جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان مهاباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد و اعضاء محترم هیات امناء مجتمع های تجاری ، تانکورا و بازارچه ها برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت بروز و شیوع بیماری کرونا و راهکارهای عملی برای کنترل و پیشگیری از انتقال بیماری  از طریق رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت فعالیت اماکن تجاری و پرخطر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

# نظر : 0