نوجوان مهابادی دیپلم افتخار مسابقات بین المللی نقاشی بلغارستان را کسب کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد  کوثر قهرمانی کودک ۱۳ ساله مهابادی که عضو کلا‌سهای نقاشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ، توانست نشان نقره و دیپلم افتخار مسابقات بین المللی نقاشی "بنسکا" کشور بلغارستان را کسب کند.

نصرتی افزود: با انتشار فراخوان مسابقه نقاشی "بنسکا" بلغارستان  ۵۸  اثر از مراکز کانون استان به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که کوثر قهرمانی از مهاباد نشان نقره و دیپلم افتخار و مریم مولودی هشت ساله از مرکز شماره سه کانون ارومیه و ثنا سروش ۱۳ ساله از کانون میاندوآب نیز حائز دیپلم افتخار شدند.

مسابقات نقاشی"بنسکا" بلغارستان در موضوعات آزاد برگزار شده بود.