دیدار بیژن فر،بخشدار خلیفان با اهالی روستای کانی سیب

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز چهارشنبه 7 فروردین ماه 97 بیژن فر،بخشدار خلیفان در بین اهالی روستای کانی سیب حضور پیدا کرد و بصورت میدانی مشکلات اهالی و روستا را بررسی نمودند.همچنین راهنمایی های لازم  جهت جلوگیری از خسارات سیل را به اطلاع اهالی رساندند.