پویش همگانی دوچرخه سواری درمهاباد

پویش همگانی دوچرخه سواری درمهاباد
دوچرخه سواران مهابادی فردا در پویشی همگانی رکاب می‌زنند.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، توتونچی رئیس هیئت دو چرخه سواری مهاباد گفت: افزود: همایش دوچرخه سواری همگانی با هدف کاهش استفاده از خودرو فردا ساعت ۱۰ صبح در مهاباد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه محل آغاز این همایش از  استادیوم آزادی است افزود: داشتن ماسک و فاصله یک متری در زمان تجمع الزامی است.

توتونچی اضافه کرد: دوچرخه سواری سیستم ایمنی بدن را جوان می‌کند، بدن دوچرخه سوار‌ها مانند افراد ۲۰ ساله سلول‌های ایمنی T تولید می‌کند.

# نظر : 0