جلسه کمیته فنی بررسی مکان یابی محل جدید پسماند شهرستان در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز سه شنبه مورخه 28خرداد سال 98 جلسه کمیته فنی بررسی مکان یابی محل جدید پسماند شهرستان در دفتر بخشداری مرکزی با حضور پاکزاد بخشدار مرکزی و اعضای اصلی برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید باتوجه به بازدیدهای صورت گرفته از چند نقطه پیشنهادی در اسرع وقت اعضا با اجماع نگری نسبت به معرفی مکان جدید اقدام تا سریعا شهرداری محترم مهاباد با رعایت ضوابط زیست محیطی نسبت به آماده سازی سایت جدید اقدام نماید.