گزارش تصویری _استقرار تجهیزات بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه جهت مقابله با ویروس کرونا در شهرستان مهاباد