بازدید بخشدار خلیفان از جاده دسترسی روستایی قالوی زندان به قالوی شیخان

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز چهارشنبه 7 فروردین 98 بخشدار خلیفان از جاده دسترسی روستایی قالوی زندان به قالوی شیخان بوکان بازدید به عمل آورد.احداث،تسطیح و ریگلاژ جاده فوق توسط اهالی روستا و با کمک نماینده محترم شهرستان مهاباد،بخشدار خلیفان و اداره راهداری شهرستان مهاباد انجام گرفته است.گفتنی است جاده مذکور شهرستان مهاباد به بوکان را متصل و عبور و مرور اهالی منطقه را آسان نموده است.