محفل انس با قرآن در دومین روز از هفته دفاع مقدرس در مسجد تیپ 364 متحرک هجومی شهید نصیرزاده شهرستان مهاباد