جلسه شورای شهرستان مهاباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد برگزار شد .

جلسه شورای شهرستان مهاباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد برگزار شد .
جلسه شورای اسلامی شهرستان مهاباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 17 آذر ماه 97 ، جلسه شورای اسلامی شهرستان مهاباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد و در این جلسه آخرین مسائل و وضعیت شهرستان را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند .