مهاجرت سه هزارپرنده به تالاب یوسفکند مهاباد

مهاجرت سه هزارپرنده به تالاب یوسفکند مهاباد
بیش ازسه هزارپرنده آبزی وکنارآبزی ازآغاز فصل مهاجرت پرندگان به تالاب یوسفکند مهاباد وارد شده اند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: ازابتدای فصل مهاجرت بیش از3 هزارپرنده آبزی و کنارآبزی وارد تالاب یوسفکند شده اند.

سخنوربا اشاره به اینکه تالابهای مهاباد با داشتن آب و هوای مناسب  همواره مأمن پرندگان مهاجراست افزود: پرندگان دسته دسته وارداین تالاب شده و با خروج دسته های قبلی،پرندگان دیگری جایگزین می شوند.

وی اضافه کرد: درصورت تماس شهروندان و اطلاع ازهرگونه حمله شکارچیان به دسته های پرندگان مهاجر ما سریع در محل حاضرشده و با خلع سلاح شکارچیان آنها را به اداره حفاظت محیط زیست تحویل میدهیم.

وی گفت: همچنین در صورت اطلاع از زخمی شدن این پرندگان در محل حضور پیدا کرده و نشبت به تیمار آنها اقدام میکنیم.

حسین زاده فعال محیط زیست هم میگوید:درفصل سرما با دانه پاشی و تهیه خوراک برای پرندگان خوردو خوراک آنها را تامین میکنیم.

سالانه هزاران پرنده ازآسیای میانه و سیبری درمسیر مهاجرت خود وارد تالاب های شهرستان مهاباد می شوند.

6 تالاب مهاباد به لطف بارش های اخیر پرآب شده و به محل اقامت انواع پرندگان مهاجرتبدیل شده اند.