بازدید بخشدار خلیفان از روند اجرای پروژه گازرسانی خلیفان

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز چهارشنبه مورخه 3 بهمن ماه 97 بیژن فر بخشدار خلیفان به همراه ناظرین پروژه گازرسانی بخش خلیفان از عملیات اجرایی پروژه در روستای گراوی این بخش بازدید به عمل آوردند.و از نزدیک در مورد مشکلات پروژه بحث و بررسی صورت گرفت.

برابر بررسی بعمل آمده و قول مساعد پیمانکار در فصل زمستان 98  اهالی شهر  خلیفان  از نعمت گازبرخوردار خواهند شد.خوشبختانه با وجود شرایط سرد جوی پروژه در حال انجام است و متوقف نگردیده است.