۲۳ حلقه چاه غیر مجاز در مهاباد مسدود شد

۲۳ حلقه چاه غیر مجاز در مهاباد مسدود شد
رییس اداره امور آب مهاباد گفت: ۲۳ حلقه چاه غیر مجاز آب طی سال جاری با دستور مراجع قضایی مسدود شده که پنج حلقه از این تعداد تنها مربوط به یک ماهه گذشته است.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد خالد رحمانی افزود: انسداد تکلیفی چاه‌های غیر مجاز این شهرستان امسال ۸۵ حلقه تعیین شده و تا آخر سال با دستور مستقیم مراجع قضایی نسبت به انسداد آنها اقدام می‌شود.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ که طرح انسداد چاه‌های غیرمجاز با فرم جدید کلید خورده تاکنون ۶۰۰ حلقه چاه با تخلیه سالانه ۴.۹ میلیون مترمکعب مسدود شده است.

رحمانی اضافه کرد: تاکنون پنج هزار و ۳۶۴ حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان شناسایی شده که حجم تخلیه آنها ۶۸.۵ میلیون متر مکعب است.

وی عنوان کرد: برای انسداد چاه‌های غیر مجاز گاهی با مقاومت کشاورزان و اهالی روستاها روبرو هستیم در صورتی که آنان باید منفعت بلندمدت را به کوتاه مدت ترجیح دهند و بدانند تداوم حیات کشاورزی و زندگی آنان به این اقدام وابسته است.

رییس اداره امور مهاباد بیان کرد: امسال ۵۹ اخطاریه به صاحبان چاه‌های غیر مجاز نیز صادر شده و از حفاری ۱۸ چاه غیر مجاز قبل از حفر آنها جلوگیری شده است.

وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی برای مبارزه با بهره‌برداری‌های غیر مجاز از آب‌های زیرزمینی و چاه‌های فاقد مجوز با همکاری شرکت آب منطقه‌ای اتخاذ سیاست ارایه نکردن هرگونه تسهیلات و خدمات کشاورزی به متخلفان را در پیش گرفته است و کشاورزان را به اجرای روش‌های نوین آبیاری که دولت برای آنان یارانه خوبی را در نظر گرفته است، هدایت می‌کند.

وی در خصوص چاه‌های مجاز نیز اظهار داشت: یکهزار و ۵۶۷ حلقه چاه دارای مجوز در مهاباد با حجم تخلیه ۵۶ میلیون مترمکعب در سال وجود دارد که از این تعداد یکهزار و ۳۱۰ چاه در بخش کشاورزی با حجم تخلیه ۴۴.۴ میلیون متر مکعب و ۱۹۵ حلقه چاه مربوط به بخش صنعت با حجم تخلیه ۴.۷ میلیون متر مکعب و ۵۹ حلقه چاه با مصارف شرب با حجم تخلیه ۶.۰۷ میلیون مترمکعب است.

برداشت غیرمجاز آب‌های زیرزمینی باعث کاهش منابع زیرزمینی آب و پایین رفتن سطح آن می‌شود، به طوری که فرونشست زمین را نیز به دنبال دارد.

مهاباد دارای بیش از ۸۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است که از این میزان بیش از هفت هزار و ۵۰۰ هکتار با سامانه‌های نوین و مجهز آبیاری می‌شود.