افتتاح چند پروژه گازرسانی به روستاهای مهاباد
افتتاح چند پروژه گازرسانی به روستاهای مهاباد
  • پنج شنبه 7 شهریور 1398 ساعت 08:13
کلنگ زنی بزرگترین پروژه عمرانی شهرداری مهاباد دردوره پنجم
کلنگ زنی بزرگترین پروژه عمرانی شهرداری مهاباد دردوره پنجم
  • پنج شنبه 7 شهریور 1398 ساعت 08:12