نوجوان مهابادی عنوان کتابخوان برترآذربایجانغربی را کسب کرد
عنوان کتابخوان برترآذربایجانغربی توسط نوجوان مهابادی
  • دوشنبه 9 دی 1398 ساعت 08:29
بیژن فر بخشدار خلیفان درجمع ورزشکاران و ورزش دوستان روستای سولغه، برای احداث یک خانه ورزشی قول مساعد داد
خانه ورزش در روستای سولغه مهاباد احداث می شود
  • دوشنبه 9 دی 1398 ساعت 08:26
باسوادی سی وپنج هزار نفر امسال در آذربایجان غربی
صمیمی معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان در مهاباد؛
صمیمی معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان در مهاباد اعلام کرد: امسال سی وپنج هزار نفر درآذربایجان غربی باسواد می شوند.
  • پنج شنبه 5 دی 1398 ساعت 09:21
۹ واحد نانوایی متخلف این شهرستان به علت رعایت نکردن موارد بهداشتی به تعزیرات حکومتی معرفی شد
معرفی ۹ واحد نانوایی متخلف به تعزیرات حکومتی مهاباد
  • پنج شنبه 5 دی 1398 ساعت 09:18