عنوان کتابخوان برترآذربایجانغربی توسط نوجوان مهابادی

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهاباد گفت: طی سالهای گذشته کتابخانه های مهاباد همیشه جزء کتابخانه های برتر استان بوده و اعضای برتر هم داشته اند و امسال هم خانم کازیوه ابراهیم زاده عنوان کتابخوان برتر در استان را کسب کرده است.

چیا قادری، با بیان اینکه مهاباد سه کتابخانه عمومی دارد که چهار هزار و 600 نفر درآن عضو هستند، افزود: اعضای کتابخانه های این شهرستان دومین بار است که عنوان کتابخوان برتر استان را کسب می کنند.