حضور رئیس مجلس شورای اسلامی فتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر مهاباد

حضور رئیس مجلس شورای اسلامی فتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر مهاباد

حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر نیرو به همراهی جمعی از مسئولان استانی جهت افتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر مهاباد