برگزاری کارگاه آموزشی دانش افزایی یک روزه دهیاران مهاباد

کارگاه آموزشی دانش افزایی یک روزه دهیاران بخش مرکزی وخلیفان مهاباد در فرمانداری مهاباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد در این کارگاه آموزشی گفت: نشست امروز با محوریت اشتغال روستایی و همچنین فعالیتهای عمرانی دهیاران در راستای توانمندسازی آنان با حضور کارشناسان دهیاری کشور برگزار شد.

حسن عزیزی، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی درحوزه اقتصاد روستایی و مدرس این کارگاه آموزشی هم گفت: در این نشست تخصصی سرفصل هایی همچون توسعه پایدار، اقتصاد روستایی، کارآفرینی و اشتغال روستایی و فضای کسب وکار ارائه شد.

مقصد، معاون رئیس دفترامور روستایی و شوراهای استاندای آذربایجانغربی هم در این کارگاه آموزشی با بیان اینکه روند آموزش دهیاران در روستاهای استان به غیر از کلاسهای آموزشی در قالب تبادل اطلاعات و سفر دهیاران به سایر استانها هم صورت گرفته است، افزود:

اردیبهشت ماه گذشته 50 دهیار استان به استانهای مرکزی  و یزد رفتند و از نزدیک با فعالیتهای دهیاران روستاهای این استانها آشنا شدند.

وی اضافه کرد: درنیمه دوم سال نیز سه نوع آموزش حضوری ، غیرحضوری و مکاتبه ای برای دهیاران برگزار و در هردوره سرفصلهای مختلف ارائه می شود.

این کارگاه آموزشی تاکنون در دو شهرستان تکاب و مهاباد که به عنوان شهرهای کمتر برخوردار کشور انتخاب شده اند برگزارشده است.