مهاجرت سه هزارپرنده به تالاب یوسفکند مهاباد

بیش ازسه هزارپرنده آبزی وکنارآبزی ازآغاز فصل مهاجرت پرندگان به تالاب یوسفکند مهاباد وارد شده اند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: ازابتدای فصل مهاجرت بیش از3 هزارپرنده آبزی و کنارآبزی وارد تالاب یوسفکند شده اند.

سخنوربا اشاره به اینکه تالابهای مهاباد با داشتن آب و هوای مناسب  همواره مأمن پرندگان مهاجراست افزود: پرندگان دسته دسته وارداین تالاب شده و با خروج دسته های قبلی،پرندگان دیگری جایگزین می شوند.

وی اضافه کرد: درصورت تماس شهروندان و اطلاع ازهرگونه حمله شکارچیان به دسته های پرندگان مهاجر ما سریع در محل حاضرشده و با خلع سلاح شکارچیان آنها را به اداره حفاظت محیط زیست تحویل میدهیم.

وی گفت: همچنین در صورت اطلاع از زخمی شدن این پرندگان در محل حضور پیدا کرده و نشبت به تیمار آنها اقدام میکنیم.

حسین زاده فعال محیط زیست هم میگوید:درفصل سرما با دانه پاشی و تهیه خوراک برای پرندگان خوردو خوراک آنها را تامین میکنیم.

سالانه هزاران پرنده ازآسیای میانه و سیبری درمسیر مهاجرت خود وارد تالاب های شهرستان مهاباد می شوند.

6 تالاب مهاباد به لطف بارش های اخیر پرآب شده و به محل اقامت انواع پرندگان مهاجرتبدیل شده اند.