به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد  روز چهارشنبه ١٢ مهرماه ٩٦ جلسه هماهنگی هفته ملی کودک با حضور مسئولین شهرستانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شمارە ١ برگزار گردید.

مدیر کانون پرورش فکری بیان داشت هفته ملی کودک از ١٥ مهرماه شروع می گردد که با توجه به پیش‌بینی های انجام‌شدە در نظر داریم برنامه های متنوعی در ردە سنی کودکان و نوجوانان انجام شود که شامل برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شمارە ١ و ۲ به مدت یک هفته، برپایی ایستگاه‌های قصه گویی، برپایی کارگاه نقاشی و کاردستی و اجرای نمایش عروسکی فی‌البداهه و چند برنامه دیگر خواهد بود.

همچنین در ادامه طرح "من  محیط‌‌ بان هستم" و همچنین طرح "بخوانیم و ببخشیم" برنامه هایی در دستور کار است که در این هفته آنها را اجرا خواهیم کرد.

ضمنا مقرر شدە است  با هماهنگی شورا و شهرداری شهر مهاباد، برنامه های اجرا شدە، در چند روستای حومه مهاباد نیز به صورت سیار برگزار گردد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳٤٤ بر اساس متد آموزشی فرانسه به منظور استعدادیابی و پرورش استعداد کودکان و انجام فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی تاسیس شدە است که در هفته ملی کودک به صورت رایگان از میان کودکان و نوجوانان عضوگیری می‌کند.