به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه   20  تیر ماه 97 دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد بصورت سرزده از اداره آب و فاضلاب شهری شهرستان مهاباد بازدید نمود.

در این بازدید در مورد کارکرد کارکنان و پرسنل ، وضعیت و تعداد آنها ، سیستم کاری و وضعیت تصفیه خانه جدید ، تاریخ اتمام پروژه و کمیت و کیفیت آب شهر و سیستم های کانال کشی و فاضلاب ، سیستم پاسخگو122 شهروندان ، آزمایشگاه و موارد دیگری بازدید و بررسی بعمل آمد.