همزمان با سراسر میهن اسلامی ، مردم انقلابی خلیفان و روستاهای آن پرشورتر از گذشته در راهپیمایی یوم الله 13 آبان شرکت کردند تا ضمن حمایت از آرمانهای نظام اسلامی خشم و انزجار خود را از آمریکای عهد شکن اعلان کنند.راهپیمایان پس از پیمودن میدانهای انقلاب و امام خمینی(ره) در محوطه بخشداری اجتماع کردند.سخنران این مراسم سلیمانی مسئول نمایندگی آموزش و پرورش مهاباد در بخش خلیفان بود وی در سخنانی با اشاره به سابقه طولانی آمریکا در مبارزه با ملت ایران گفت: آمریکا دولتی عهد شکن و غیرقابل اعتماد است و این را تاریخ معاصر و گذشته ایران ثابت کرده است.در ادامه با قرائت قطعنامه و آتش زدن پرچمهای آمریکا و رژیم صهیونیستی،راهپیمایان بار دیگر با آرمانهای نظام اسلامی تجدید میثاق کردند.