دیدار جمعی از هنرمندان با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد