مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی ماه در مسجد جامع مهاباد برگزار شد

مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی ماه در مسجد جامع مهاباد برگزار شد