دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با " شاهو محمدی "شناگر قهرمان مهابادی