دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با خانواده جانبازان