جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان مهاباد برگزار شد

جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان مهاباد برگزار شد