حضور مدیر کل بنیاد شهید استان آذربایجان غربی در دفتر امام جمعه شهرستان مهاباد