ملاقات عمومی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد درمحل میز خدمت