جلسات دوره آموزشی بازرسان شعب اخذ أی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید
جلسات دوره آموزشی بازرسان شعب اخذ أی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید
  • چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 10:59
جلسه آمادگی ستاد بحران شهرستان جهت برفروبی مسیرهای روستایی در روز انتخابات 2 اسفند
جلسه آمادگی ستاد بحران شهرستان جهت برفروبی مسیرهای روستایی در روز انتخابات 2 اسفند
  • چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 10:07