جلسه کمیته فنی بررسی مکان یابی محل جدید پسماند شهرستان در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید
جلسه کمیته فنی بررسی مکان یابی محل جدید پسماند شهرستان در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید
  • سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 16:00
شروع عملیات احداث ساختمان پلیس راه مهاباد با دستور فرماندار شهرستان مهاباد
شروع عملیات احداث ساختمان پلیس راه مهاباد با دستور فرماندار شهرستان مهاباد
  • شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 14:10
بازدید بخشدار مرکزی مهاباد از روستای شیلان آباد و دیدار با اهالی محترم روستا
بازدید بخشدار مرکزی مهاباد از روستای شیلان آباد و دیدار با اهالی محترم روستا
  • جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 09:42
بازدید و حضور پاکزاد بخشدار مرکزی همراه رئیس ادره راهداری و حمل و نقل جاده ای در روستای داش تیمور
بازدید و حضور پاکزاد بخشدار مرکزی همراه رئیس ادره راهداری و حمل و نقل جاده ای در روستای داش تیمور
  • چهارشنبه 8 خرداد 1398 ساعت 13:18
بازدید بخشدار مرکزی مهاباد از آخرین روند پروژه آسفالت معابر روستاهای گردیعقوب و خورخوره
بازدید بخشدار مرکزی مهاباد از آخرین روند پروژه آسفالت معابر روستاهای گردیعقوب و خورخوره
  • یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 13:53
دیدار فرمانده پاسگاه پلیس راه نقده از بخشداری مرکزی مهاباد
دیدار فرمانده پاسگاه پلیس راه نقده از بخشداری مرکزی مهاباد
  • پنج شنبه 2 خرداد 1398 ساعت 09:28