بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی به دخمه سنگی فخریگاه مهاباد
راه دسترسی بازدیدکنندگان به منطقه گردشگری دخمه فخریگاه شهرستان مهاباد بهسازی و آسفالت شد.
  • چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:22
شکوه همدلی در بهار قرآن
خیران مهابادی با کمک مومنانه در ماه میهمانی خدا، خالق جلوهای زیبای یکدلی و مساوات و مایه خیر و برکت سفره های نیازمندان شدند.
  • دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
آغاز طرح مایه کوبی بروسلوز بره و بزغاله در مهاباد
در این طرح حدود 63 هزار راس بره و بزغاله در مهاباد بصورت رایگان علیه بیماری بروسلوز واکسینه می شوند.
  • پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 08:51
موافقت با تصویب طرح هادی شهر گوگ تپه از توابع شهرستان مهاباد
با درخواست تصویب طرح هادی شهر گوگ تپه از توابع شهرستان مهاباد موافقت شد.
  • چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 11:25