قهرمانی تیم روستای میرسه در جام یادواره شهدای دهستان منگور شرقی بخش خلیفان
فینال فوتبال «جام یادواره شهدا» منطقه منگور شرقی در روستای سولغه برگزار شد
  • چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 10:46
بررسی مشکلات دامپروری شهر خلیفان
بررسی مشکلات دامپروری شهر خلیفان
  • سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 11:28
حضور بیژن فر بخشدار خلیفان به همراهی مهندس نالوسی مدیر آبفای روستایی در روستای گوملیان
بررسی طرح هادی و منابع آب روستا ی گوملیان
  • یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 10:37
اختلاف 10 ساله مردم 2 روستای «شکربیگ» و «گاگش سفلی» از توابع این شهرستان بر سر مراتع با میانجیگری ختم به خیر شد.
اختلاف 10 ساله مردم 2 روستای بخش خلیفان مهاباد ختم به خیر شد
  • چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 12:33
بررسی مشکلات روستاهای باگردان سفلی و شیخان
بازدید بیژن فر بخشدار خلیفان از روستاهای باگردان سفلی و شیخان
  • سه شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 12:41
بررسی مشکلات اهالی روستاهای گاگش سفلی و شکربگ
بررسی مشکلات اهالی روستاهای گاگش سفلی و شکربگ
  • یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 12:06
بازدید از پل های دسترسی روستایی گاومیشان و کل تپه
بازدیداز مسیل های روستاهای کانی رش،کاولان سفلی و کوران
  • یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 22:51
بازدید از مسیل های دهستان منگور شرقی
بازدید بخشدار خلیفان و رئیس اداره برق از روستای سیلم
  • یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 12:57
نخستین وقف مهاباد در روستای خره جو از توابع بخش خلیفان
نخستین وقف مهاباد در سال جدید ثبت شد
  • شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 12:12
بررسی میدانی مشکلات روستای کانی سیب
دیدار بیژن فر،بخشدار خلیفان با اهالی روستای کانی سیب
  • چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 13:54