بهار همدلی و تداوم کمک های مومنانه درمهاباد
این روزها موج همدلی مومنان برای کمک به نیازمندان همچنان روان است ، بیش از 100 بسته معیشتی درروستاهای خلیفان توزیع شد.
  • چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:13