بازدید از پروژه گازرسانی بخش خلیفان
بازدید بخشدار خلیفان از روند اجرای پروژه گازرسانی خلیفان
بازدید بیژن فر بخشدار خلیفان و ناظرین پروژه از عملیات گازرسانی بخش خلیفان
  • چهارشنبه 3 بهمن 1397 ساعت 12:05
دیدار بخشدار خلیفان با اهالی روستای ایل تیمور
دیدار بخشدار خلیفان با اهالی روستای ایل تیمور
  • سه شنبه 2 بهمن 1397 ساعت 09:02
برگزاری میز خدمت در دهستان منگور شرقی
برگزاری میز خدمت در دهستان منگور شرقی
  • سه شنبه 2 بهمن 1397 ساعت 08:50
بازدید بخشدار خلیفان از روند اجرای پروژه آب بند قویطل
بازدید بخشدار خلیفان از روند اجرای پروژه آب بند قویطل
  • چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 13:09
1 2 3 4 5 6 7