برگزاری ملاقات مردمی فرماندار ویژه شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، در این دیدار به درخواستهای مراجعان که مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح کرده بودند رسیدگی شد و فرماندار شهرستان ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه که موارد پس از بررسی و کارشناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

لازم به ذکر است ملاقات مردمی فرماندار شهرستان مهاباد هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 8:30 صبح الی 12 برگزار می گردد.