نوجوان مهابادی عنوان کتابخوان برترآذربایجانغربی را کسب کرد

عنوان کتابخوان برترآذربایجانغربی توسط نوجوان مهابادی

عنوان کتابخوان برترآذربایجانغربی توسط نوجوان مهابادی

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهاباد گفت: طی سالهای گذشته کتابخانه های مهاباد همیشه جزء کتابخانه های برتر استان بوده و اعضای برتر هم داشته اند و امسال هم خانم کازیوه ابراهیم زاده عنوان کتابخوان برتر در استان را کسب کرده است.

چیا قادری، با بیان اینکه مهاباد سه کتابخانه عمومی دارد که چهار هزار و 600 نفر درآن عضو هستند، افزود: اعضای کتابخانه های این شهرستان دومین بار است که عنوان کتابخوان برتر استان را کسب می کنند.

# نظر : 0