فوری// میهمانان فورا مهاباد را ترک کنند

فوری//  میهمانان فورا مهاباد را ترک کنند
فوری// میهمانان فورا مهاباد را ترک کنند

🔴براساس دستور ستاد مقابله با کرونای شهرستان مهاباد، میهمانانی که از نقاط مختلف کشور هم اکنون در مهاباد حضور دارند، نسبت به ترک این شهرستان اقدام نمایند.
براساس این دستور میهمانانی که قصد ترک شهرستان را ندارند، تا پس از پانزدهم فروردین حق تردد در جاده‌ها را نخواهند داشت و در محورهای مواصلاتی از تردد آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.