مهاباد رتبه دوم استان در بیمه کردن روستاییان

مهاباد رتبه دوم استان در بیمه کردن روستاییان
مهاباد با بیش از 6 هزار و 700 نفر بیمه شده زیر پوشش صندوق اجتماعی کشاورزان ، روستاییان وعشایر رتبه دوم استان را دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، معزز مدیرصندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گفت: شهرستان مهاباد با 6 هزار و 700 نفر بیمه شده رتبه دوم استانی را به خود اختصاص داده است.

بختیارآسیابانی کارگزارصندوق بیمه در دهستان کانی بازار هم گفت: بیش از5 هزار خانوار روستایی درخلیفان به عضویت این صندوق درآمده اند.

گسترش عدالت اجتماعی، جلوگیری ازمهاجرت و رفاه روستانشینان ازجمله اهداف بیمه شدن کشاورزان، روستاییان وعشایراست.