دیدار اهالی حاشیه شهر گوگ تپه با فرماندار ویژه مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، صبح روز سه شنبه 17 آبان 1401 در راستای پیگیری مطالبات اهالی مسیر روستای قره خان در حاشیه شهر گوگ تپه، گازرسانی موقت این خانوارها با هماهنگی شهرداری گوگ تپه، اداره گاز و دستور مقام عالی شهرستان در دستور کار قرار گرفت.