بازگشت لک لک ها به مناطق روستایی خلیفان

بازگشت لک لک ها به مناطق روستایی خلیفان
جود گونه های مختلف گیاهی و جانوری ومهمتر از ان مهربانی مردم منطقه باحیوانات شرایط  مناسبی را برای زیست لک لکها را در روستاهای خلیفان فراهم کرده است.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ،در باور مردم این منطقه، لک لک نخستین پرنده ای است که با نزدیک شدن بهار، به آشیانه تابستانی خود بر می گردد.

مهربانی مردم منطقه ، وجود گونه های مختلف گیاهی و جانوری، شرایط مناسبی را برای زیست این پرندگان فراهم کرده است.

هرسال و در استانه سال نو با مساعد شدن شرایط آب و هوا، روستاهای خلیفان از این پرندگان میزبانی می کنند.

بازگشت این پرندگان برای مردم این منطقه، نویدبخش آمدن نوروز، دمیدن سبز و پایان سرما و یخبندان است.