ارتقاء شاخص های بهداشتی مرهون تلاشهای بهورزان

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد؛

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد؛
ارتقاء شاخص های بهداشتی مرهون تلاشهای بهورزان است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد در جمع بهورزان و مسئولان این شهرستان گفت: بهورزان در خط مقدم عرصه سلامت و به عنوان محیطی ترین نیروهای حوزه سلامت شناخته می شوند.

امیر بهزاد افزود: تمام فعالیتهای انجام گرفته درحوزه بهداشت با همت این نیروها موفقیتهای چشمگیری کسب نموده است.

بهزاد افزود: بهورزان از مؤثرترین نیروها در ارتقای سلامت بوده و  فعالیتهای آنها در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه نقشی حیاتی دارد، به طوریکه با کمترین هزینه و امکانات، با تلاش و فعالیت شبانه روزی خود، نقش مهم و تأثیرگذاری در پیشگیری از بیماریها و صیانت از سلامت مردم دارند.

 وی تصریح کرد: شاخص 100 درصدی واکسیناسیون در ایران مرهون خدمات بهورزان است و فعالیتهای اکتیو این نیروها سبب شده تا کشورهای پیشرفته  با تأسی و دعوت از مسئولان وزارت بهداشت خواستار اجرای سیستم شبکه در کشور  خود باشند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد اضافه کرد: کارشناسان بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری روستایی باید به طور مستمر در خانه های بهداشت برفعالیت بهورزان تحت پوشش نظارت کنند.

# نظر : 0